Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T15:05:10+01:00
Moje wakacje spędziłam w o tej porze roku słonecznym Zakopanym.
Okres letni sprawia, że kolory gór nabierają dla mnie głębszego sensu i tajemniczego uroku, którego nie spotka się tu w zimę.
Jestem zawziętą "Taterniczką" i zdobywanie szczytów w pasmie gór Tatr to dla mnie niesamowita radość, choć niektóre z tych szczytów zdobywam już po raz kolejny to za każdym razem widzę coraz to nowe widoki.
Poza wspinaczką jeżdziłam również quadem w dolinach gór, skakałam na spadochronie oraz jeżdziłam na koniu.
Wśród atrakcji na Krupówkach widziałam ulicznego grajka który grał na zębach.
Można by tu wiele jeszcze rzeczy wymienić i z przyjemnością powspominać, ale pisanie o tym strasznie męczy moją rękę. Na podstawie tej garstki wspomnień z powodzeniem można sobie wyobrażić jakie miałam wspaniałe wakacje.


I spent my vacation this time of year wo sun Zakopane.
Summer period makes the colors of the mountains take on a deeper meaning for me and the mysterious charm that can not meet here in the winter.
I'm stubborn "Taterniczką" and gain peaks in the Tatras mountains band is an incredible joy for me, although some of these peaks earn once again that every time I see more and more new views.
In addition to climbing drove quad bike in the mountains, valleys, parachute jumping and riding a horse.
Among the attractions at Krupówki saw street musician who played on the teeth.
There could be many more things and is happy to reminisce name, but writing about this awful tired my hand. Based on the handful of memories from the successful one can imagine that I had a wonderful holiday.


1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T15:46:15+01:00
Moje wakacje spędziłam w tym roku w Zakopanem. Było wspaniale. Wjechaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch, byłam na Krupówkach i w aquaparku. W aquaparku zdarzyła się śmieszna historia. Pojechałam z rodzicami i z kuzynką tam w ostatni dzień wakacji. Wszyscy bardzo napaliliśmy się na ten wyjazd. Gdy już weszliśmy na basen, tata powiedział, że ja i Ania(moja kuzynka) mamy trzymać się razem. Zjechałyśmy dwa razy ze zjeżdżalni, a potem ja poszłam do toalety. Ona miała na mnie zaczekać przy ślizgawce. Wracam z toalety, a jej nie ma! Pomyślałam, że poszła do baru. Nie było jej tam. Później szukałam jej przy wszystkich zjeżdżalniach, ale też jej nie znalazłam. W końcu się zdenerwowałam i poszłam do ratownika, żeby podał przez megafon, że szukam Ani. On podał, a po pięciu minutach dopadła mnie Anka, i zaczęła się wydzierać, że zniszczyłam jej życie! A co robiła? Siedziała sobie w szatni i gadała z chłopakiem, którego ledwo co znała! Oczywiście po ogłoszeniu pojawili się rodzice i zaczęli pouczać mnie i kuzynkę, że nie wolno się od siebie oddalać itp. I w końcu obie dostałyśmy szlaban. Ale na tym się nie skończyło. Ledwo wyszliśmy z basenu, oczywiście ja i Ania wpadłyśmy w dziurę pełną cementu, bo akurat naprawiali tam drogę! Rodzice śmiali się jak szaleni, a my, całe w cemencie, prawie się popłakałyśmy. W dodatku rodzice zrobili nam zdjęcie i pokazali wszystkim znajomym! Teraz jesteśmy pośmiewiskiem całego towarzystwa. Ech...

I spent my holidays this year in Zakopane. It was great. I entered a queue to Kasprowy Wierch, I was on Krupówki and aquapark. The water park funny story was happened. I went with her parents and a cousin there in the last day of holidays. All very napaliliśmy on this trip. Once we entered the pool, my dad said that me and Anne (my cousin) we have to stick together. We exit after slides twice, and then I went to the toilet. She had me wait near the slide. I return to the toilet, and she is not! I thought she went to the bar. She was not there. After looking at all the slides, but I not found her. In the end upset and I went to the lifeguard that handed the megaphone, that I seek neither. He gave, and after five minutes she reached me, and began to roar, I destroyed her life! And what did? She sat in the locker room and talked with the stranger boy! Of course, after the announcement appeared, parents, were began to teach me and my cousin, that you can not move away from each other, etc. And finally, we received both barrier. But that was not finished. Barely emerged from the pool, of course, me and Anne wpadłyśmy a hole full of cement, because on the way there repaired! Parents laughed like mad, and we, all at the cement, almost cry. In addition, parents have done us a photo and showed all their friends! Now we are the laughing stock throughout the company. Eh ...
1 1 1