6. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o bokach: 3 cm, 4 cm i 5 cm. Wysokość jest równa sumie krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości tego graniastosłupa.
7. Podstawą graniastosłupa jest równoległobok o bokach 4 cm i 8 cm, Wysokość równoległoboku poprowadzona na dłuższy bok ma 3 cm. Wysokość graniastosłupa jest równa 0,8 liczby 15. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.
8. Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wymiary: 40cm x 50cm x 30cm .
a.) Ile szkła zużyto na jego wykonanie??????
b.) Akwarium wypełniono do 2/3 wysokości. Ile litrów wody wlano??????
9. Prostopadłościenna piaskownica ma wymiary: 2m, 2m, 0,6m. Ile m3 piasku należy dostarczyć, aby tę piaskownicę wypełnić do 3?4 wysokości.

3/4- to jest ułamek tak jak 2/3

proszę to na jutro plis plis plis plis

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T14:45:23+01:00
Pb=pole powierzchni bocznej
Pp=pole podstawy
H=wysokość'
Pc=pole całkowite
V=objetość
6.h=3+4+5=12
Pp=1/2 a*h v=Pp*h
Pp=1/2 4*5 v=20*12
Pp=10cm2 v=240cm3
10cm2*2=20cm2
Pb=3*12+4*12+5*12
Pb=36+48+70
Pb=154cm2
Pc=154+20=174cm2
7.Pp=8*3=24cm2
24+24=48cm2
15*0.8=12 v=Pp*h
Pb=2*4*12+2*8*12 v=24*12
Pb=304cm2 v=288cm3
Pc=304+48=352cm2
8. a)40*50*30=60.000cm3
b)2/3 z 30=20
40*50*20=40.000cm3=40l
9.2*2*0.6=2.4cm3 3.4 z 0.6=0.45
2*2*0.45=1.8cm3


Proszę liczę na naj
3 5 3