W warunkach normalnych dwutlenek węgla ma gęstość =1,97kg/m³.
Oblicz gęstość i masę dwutlenku węgla
w naczyniu o pojemności V=20dm³
W temperaturze T=300K, i przy ciśnieniu p=2*10^7Pa.

(proszę o rozwiązanie z rozpisanymi wzorami, a nie tylko wynik)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T03:39:24+01:00
Witaj
dane V=20dm3, T=300K, p=2*10(7)Pa, M=44g =0,044kg
szukane d, m
Równanie Clapeyrona
pV = nRT = mRT/M......d = m/V
d = pM/RT = 20 000 000Pa*0,044kg/mol//8,31Pa*m3/mol*K*300K = 353kg/m3
Gęstość CO2 wynosi 353kg/m3.

m = d*V = 353g/dm3 *20dm3 = 7060g CO2 = 7,06kg CO2

..........................pozdrawiam
W zadaniu nie masz masy molowej podanej przeciez ....