Odpowiedzi

2010-03-12T16:06:28+01:00
W marcu 1947r. Harry Truman zaingurował politykę powstrzymywania komunizmu(tzw. doktryna Trumana). W 1949r, Stany Zjednoczone, Kanada oraz państwa Europy Zachodniej utworzyły Pakt Północnoatlantycki (NATO). Celem tej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim. W szerszym znaczeniu sygnatariusze paktu mają bronić zasad ideowych Karty Atlantyckiej.