Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T00:10:36+01:00
- Rekreacja ruchowa od dawna określana jest jako „sport dla wszystkich”, bez ograniczeń wiekowych, przeznaczana jest dla jak największych grup (masowość) oraz sprzyjać rekreacji sił i rozwijać postawy
-„Wychowanie do rekreacji” należy wdrażać jak najwcześniej, gdzie najważniejszą rolę powinna odgrywać rodzina i najbliższe otoczenie dziecka. Później zadania te przejmuje szkoła i grupy rówieśnicze, które w wieku dojrzewania często są największym autorytetem dla młodego człowieka.
-- uwzględniać dysproporcje w regionie w poziomie szkolnictwa i dostępie do placówek oświatowych poprzez zmianę kryteriów naliczania subwencji oświatowych;
-- zaktywizować należy nie tylko państwowe instytucje życia społecznego w działaniach na rzecz edukacji młodzieży wiejskiej - również organizacje pozarządowe;
11 3 11