Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:08:05+01:00
Mg Cl 2 --->Mg ( 2+ ) + 2 Cl ( -) jeden kation magnezu i dwa aniony chlorkowe
Na NO 3 ---> Na ( +) + NO3 (-) jeden kation sodu i jeden anion fosforanowy (V)
Al 2 (SO4)3 --->2 Al ( 3+) + 3 SO4 ( 2- )dwa kationy glinu i trzy aniony siarczanowe (VI)
Fe SO3 ---> Fe (2+)+SO3(2-) jeden kation żelaza (II) i jeden anion siarczanowy (VI)
Mg (NO3)2---> Mg ( 2+) + 2NO 3 (-) jeden kation magnezu i dwa aniony azotanowe (V)


liczę na naj ;***
3 4 3