Odpowiedzi

2009-10-24T16:39:41+02:00
MILITARYSTYCZNY - odnoszący się do militaryzmu.
SYSTEM MONOPARTYJNY - to system w którym legalnie działa tylko jedna partia polityczna.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T16:41:25+02:00
Militaryzm posiada trzy związane ze sobą znaczenia:
jest to tendencja w polityce wewnętrznej polegająca na rozbudowywaniu potencjału militarnego państwa do rozmiarów przekraczających znacznie rzeczywiste potrzeby obronne, w powiązaniu z przejmowaniem przez koła wojskowe coraz większej kontroli nad całym państwem
jest to agresywna polityka zewnętrzna - polegająca na celowym wywoływaniu konfliktów zbrojnych lub dążenie do rozstrzygania dotychczasowych metodami siłowymi.
militaryzm to też styl zachowania, (społeczny i socjologiczny), charakteryzujący np. dla młodego wieku chłopców bawiących się w wojnę, noszących elementy umundurowania wojskowego, itp.
Militaryzm jest często formą reakcji państwa na zagrożenie, choć często siły dążące do militaryzacji tworzą sztuczne zagrożenia lub rozdmuchują rzeczywiste do przesadnych rozmiarów aby uzasadnić nimi wydatki na zbrojenia. Militaryzacja ma często charakter samonapędzającego się mechanizmu. Pierwotne, rzeczywiste zagrożenie powoduje początkowo racjonalny rozrost wydatków na zbrojenia, co generuje wzrost potęgi politycznej przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz samej armii. Po zniknięciu rzeczywistego zagrożenia koła militarno-zbrojeniowe wyszukują szybko nowe zagrożenia, aby uzasadnić nimi utrzymanie lub nawet wzrost wydatków na zbrojenia, co z kolei powoduje dalsze wzmacnianie wpływu tych kół na gospodarkę i politykę.
Ma on także istotny wpływ na kształtowanie życia, mentalności i stosunków społecznych, np. poprzez rozbudzanie w społeczeństwie agresji, idei ekspansji, jak w państwach totalitarnych XX wieku; bądź w powiązaniach oficera-przedstawiciela grupy uprzywilejowanej z żołnierzem-przedstawicielem warstwy niższej (jak to było w Prusach).