Połacz pojecia oznaczone cyframi rzymskimi z ich definicjami oznaczonymi literami.

1.Proton A.suma liczby liczby protonow i liczby
neutronów w jądrze atomu

2.elektron B.czesc atomu bez elektronow
walencyjnych

3.neutron C.czastka podstawowa -skladnik jądra o
masie 1u i elementarnym ładunku
dodatnim

4.elektrony walencyjne D.najmniejsza czesc pierwiastka
chemicznego wykazująca wszystkie
jego cechy.

5.rdzen atomowy E.czastka podstawowa-sładnik jadra bez
ladunku elektrycznego.

6.liczba atomowa G.liczba protonow w jadrze atomowym

7.liczba masowa H.elektrony najbardziej oddalone od jadra
atomu

I.czastka podstawowa o elementarnym
ladunku ujemnymprosze o szybka odpowiedz :)

1

Odpowiedzi

2010-03-12T15:09:42+01:00
1. C
2. I
3. E
4. H
5. B
6. G
7. A
149 4 149