Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:34:16+01:00
Skutki pozytywne:
- zbudowane w Polsce wiele pięknych kościołów , klasztorów i rezydencji magnackich (jednak po wojnie północnej miasta leżały w ruinie)


Skutki negatywne:
- w ty okresie sarmacka kultura weszła w stadium ujawniające jej najgorsze cechy.
- zdemoralizowana szlachta straciła poczucie obywatelskie i broniła "złotej wolności" z samobójczym uporem
- poziom kultury umysłowej wyznaczały dewocyjne praktyki
- szkoły o przestarzałych programach
- książki pełne bałamutnych treści


traktat trzech czarnych orłów
Prusy umocniły swoja pozycje i dążyły do zdobycia Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski; Rosja sprawowała protektorat nad całym krajem; Petersburg, Wiedeń i Berlin współpracowały ze sobą, by nie dopuścić do odrodzenia Polski.
1 4 1
2010-03-12T15:57:47+01:00
Pozytywne :
- rozwijanie się przemysłu
- rozwijanie się gospodarki
- rozwijanie się handlu
- rozwijanie się rolnictwa
- budowanie fabryk
- liczne kopalnie i huty żelaza

Negatywne :
- zagrożenie dla niezależności Polski (wojna północna);
- powszechne zrywanie sejmów: paraliż centralnej instytucji państwowej - sejmu;
- walki między rywalizującymi obozami magnackimi (Czartoryscy i Potoccy);
- szukanie oparcia w obcych mocarstwach przy załatwianiu konfliktów wewnętrznych;
- brak wyraźnych zmian w położeniu chłopów;
- pogłębiająca się samowola szlachecka - regres w rozwoju miast;
- utrzymywanie się ciemnoty, zabobonów, fanatyzmu i nietolerancji religijnej.

Prusy , Austria , Rosja w pierwszej połowie XVIII wieku zawarły porozumienie , w którym zobowiązały się podtrzymywać wolną elekcje i liberum veto , w celu głębszego osłabienia Polski.