Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:23:37+01:00
A)
y = 4x² + 4x + 1
Δ = 4² - 4*4*1 = 16 -16 = 0
p = -b/(2a) = -4/8 = -1/2
q = -Δ/(4a) = 0
W =(-1/2; 0)
b)
y = -2x² +3x +2
Δ = 9 -4*(-2)*2 = 9 +16 = 25
p =-3/(-4) = 3/4
q = -25/(-8) = 25/8
W = ( 3/4 ; 25/8)
Rozwiąż równania
a) 3x²+12 = 0
3x² = -12
x² = -4 to równanie nie ma rozwiązania w liczbach rzeczywistych
b)
(x+1)² = 25
x+1 = 5 lub x+1 = -5
x = 4 lub x = -6
c)
2x² + 6x = 0
x² + 3x = 0
x*( x +3) = 0
x = 0 lub x = -3
d)
(x+2)*(x-2) = 0
x+2 = 0 lub x-2 = 0
x = -2 lub x = 2
2010-03-12T15:36:02+01:00
Y=4x²+4x+1
delta=4²-4*4*1=16-16=0
p=-b/(2a)=-4/8=-1/2
q=-delta/(4a)=0
W=(-1/2 , 0)
--------------------------------------
y=-2x²+3x+2
delta=9-4*(-2)*2=9+16=25
p=-3/(-4)=3/4
q=-25/(-8)=25/8
W=(3/4 , 25/8)

----------------------------------------------------------------------
brak rozwiązania, równanie sprzeczne

(x+1)²=25
x+1=5
OR
x+1=-5
x=4 OR x=-6

2x²+6x=0
x²+3x=0
x*(x+3)=0
x=0
OR
x=-3

(x+2)*(x-2)=0
x+2=0
OR
x-2=0
x=-2
OR
x=2

to już kiedyś robiłam :D