Odpowiedzi

2009-10-24T16:48:42+02:00
Parmenides z Elei (Parmenides ho Eleates, ok. 540 - 470 p.n.e.) – grecki filozof pochodzący w Elei w południowej Itali ( kontynuatorzy jego poglądów nosza nazwę eletanów ) , wedle tradycji – słuchacz Ksenofanesa, twórca szkoły elejskiej.Przeciwny doktrynie Heraklita z Efezu , nie przyjmował realności zachodzenia zmian i stawiania się , natomiast głosił niezmienność bytu , wbrew poznaniu opartemu na zmysłach . Ruch i zmiana są złudzeniem , dającym się uchwycić dzięki dociekaniom popartym logiką . Spekulacyjne rozumowanie ma pierszeństwo przed świadectwem zmysłów.

wzięłam z encyklopedii , a nie internetu
1 3 1