Odpowiedzi

2010-03-12T15:28:31+01:00
Uzupełni równania reakcji,oraz napisz w postaci jonowej i skróconej jonowej...
a) cząsteczkowo:
ZnBr₂+Na₂S----> ZnS (osad) + 2NaBr
jonowo:
Zn²⁺ + 2Br⁻ + 2Na⁺ + S²⁻ -> ZnS(osad) + 2Na⁺ + 2Br⁻
jonowo skrócone:
Zn²⁺ + S²⁻ -> ZnS (osad)

b) cząsteczkowo:
3AgNO₃+K₃PO₄-----> Ag₃PO₄(osad)+ 3KNO₃
jonowo:
3Ag⁺ + 3NO₃⁻ + 3K⁺ + PO₄³⁻ ----> Ag₃PO₄ (osad) + 3K⁺ + 3NO₃⁻
jonowo skrócone:
3Ag⁺ + PO₄³⁻ ---> Ag₃PO₄ (osad)


c) cząsteczkowo:
NiCl₂+MgSO₃------> NiSO₃ (osad) + MgCl₂
jonowo:
Ni²⁺ + 2Cl⁻ + Mg²⁺ + SO₃²⁻ ---> NiSO₃ (osad) + Mg²⁺ + 2Cl⁻
jonowo skrócone:
Ni²⁺ + SO₃²⁻ ---> NiSO₃ (osad)