Odległość między dwoma samochodami na prostoliniowej autostradzie wynosi 300 km. Z miast tych wyruszają jednocześnie na przeciw siebie dwa samochody. Jeden z nich jedzie ze średnią prędkością 100km/h, a drugi 50km/h. Każdy z tych samochodów ma dojechać bez postojów do drugiego z miast. Wyznacz odległość d (w km) między samochodami jako funkcję czasu t (w godz) liczonego od chwili startu do zakończenia jazdy wolniejszego z samochodów

1

Odpowiedzi

2010-03-12T16:18:21+01:00
Samochód z prędkością 100km/h - 300km : 100km/h = 3h
samochód z prędkością 50km/h - 300km : 50km/h= 6h