ZADANIE1)Prędkość ciała w ruchu prostoliniowym wzrasta równomiernie w czasie 10sekund od wartości 5metrów / sekundę do wartości 20metrów/sekundę. Ile wynosi przyśpieszenie w ruchu tego ciała?? Jaki zwrot ma wektor przyśpieszenia zgodnie za zwrotem wektora prędkości czy przeciwnie??
ZADANIE2)
Pociąg ruszył z miejsca za średnim przyśpieszeniem o wartości 0,5metra/sekundę kwadratową..Jaką wartość prędkości (w km/h)będzie miał on po upływie czasu 0,5minut?

1

Odpowiedzi

2010-03-12T17:50:27+01:00
Zad. 1
delta v= 20-5=15m/s
t=10s
a=v÷t
a=15÷10=1,5m/s²

Przyspieszenie w ruchu tego ciała wynosi 1,5m/s². Zwrot wektora przyspieszenia jest ZAWSZE zgodny ze zwrotem wektora prędkości.

zad. 2
a=0,5m/s²
v=?
t=0,5min=30s
a=v÷t
v=a×t
v=0,5m/s²×30s=15m/s