Zad. 1 Jaką prędkość osiągnął na torze zjazdowym saneczkarz o masie 80 kg (łącznie z sankami), jeśli na mecie jego energia kinetyczna wynosiła 36 kJ?

Zad.2 Piłkę o masie 500 g wyrzucono pionowo do góry z prędkością 2 m/s. Oblicz energię potencjalną piłki w momencie największego wzniesienia.

Zad.3 Ciało o masie 5 kg puszczamy swobodnie z wysokości 5 m. Oblicz energię kinetyczną tego ciała w momencie uderzenia o ziemię, Jaka jest maksymalna prędkość tego ciała?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T17:13:19+01:00
36 kJ = 36000 J
Ek=mv^2/2 ^ oznacza do potęgi
36000 = mv^2/2
36000 = 80*v^2/2
36000=40*v^2 dzielimy przez 40
900 = v^2
czyli v^2=900 v=pierwiastek z 900 v=30 m/s

Zad 2
Zgodnie z zasadą zachowania energii Ek=Ep 500g = 0,5 kg
zatem Ep=(0,5*2^2)/2 = 1 J

Zad 3
Zgodnie z zasadą zachowania energii Ek=Ep
Ek=mgh=5*9,81*5=245,25 J
mgh=(mv^2)/2 m się skraca
v^2=2gh
v=pierwiastek z(2gh)
v= pierwiastek z (2*9,81*5) = 9,9 m/s
2 5 2