Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:53:14+01:00
„ Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?”
Sielanka to wyidealizowany obraz życia na wsi, z dala od niebezpieczeństw świata. Mieszkańcy wsi żyją spokojnie mając pod dostatkiem wszystko to, co jest niezbędne do egzystencji. Chłop pracuje na rodzinę, jego życie przebiega według ustalonego rytmu, bez pośpiechu. Uroki życia wiejskiego są więc przedstawiane w opozycji do życia w mieście.
Kochanowski przedstawia idealny obraz wsi. Na pewno życia na wsi nie do końca było tak radosne jak to przedstawił to autor, ale musimy pamiętać, że taka jest konwencja sielanki.
Kolejnym twórcą zajmującym się tematyką wiejską był w renesansie Mikołaj Rej, który uważał, że idealnym modelem życia jest życie ziemianina, poddane rytmowi przyrody.