Odpowiedzi

2010-03-12T15:42:44+01:00
Proporcja – równość dwóch stosunków postaci


lub (inny zapis)


W zapisie tym a i d nazywamy wyrazami skrajnymi, b i c – środkowymi.

Podstawowa własność proporcji mówi, że iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych:


10 4 10
2010-03-12T16:01:13+01:00
Wielkość x i y są wielkościami wprost proporcjonalnymi jeżeli (jedna wielkość rośnie to druga rośnie tyle samo razy). zależność y od x przedstawiamy za pomocą wzoru: y=ax gdzie"a" to pewna liczba dodatnia taka zależność nazywamy proporcjonalnością prosta a liczbę "a"- współczynnikiem proporcjonalności. wykresem takiej funkcji jest prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych. w sytuacjach praktycznych wykresem przedstawiającym zależność miedzy wielkościami wprost proporcjonalnymi jest półprosta leżąca w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.
7 3 7