Odpowiedzi

  • ZuZX
  • Rozwiązujący
2010-03-12T15:51:12+01:00
1.Wyjaśnij pojęcia:
a)siły spójności - zachodzi między cząsteczkami tej samej substancji,
b)siły przylegania - zachodzi między dwoma różnymi substancjami,
c)pierwiastek - najmniejsza porcja związku chemicznego, pojedynczy atom danej substancji,
d)związek chemiczny - substancja złożona z dwóch lub więcej pierwiastków pomiędzy którymi zaszła reakcja chemiczna,
e)kryształ - ciało stałe, w którym atomy lub cząsteczki są uporządkowane w regularną sieć przestrzenną, zwana siecią krystaliczną,
f)ciało bezpostaciowe - ciała stałe o nieuporządkowanej sieci krystalicznej,
g)poli kryształ - ciało stałe składające się z dużej ilości zrośniętych ze sobą monokryształów,
h)mono kryształ - ciało stałe, które w całości są jednym kryształem,
i)napięcie powierzchniowe - tworzenie się ciężkiej "błony" na powierzchni wody

2.Wypisz od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku:
- gęstość sprężenia,
- ciężar gazu,
- ilość gazu
8 4 8