1. Oblicz z jakim przyspieszeniem poruszałoby się ciało o masie 2 kg pod działaniem siły 1N, a z jakim pod działaniem siły 10N ?

2. Jaką wartość ma siła, pod działaniem której ciało o masie 8kg uzyskuje przyspieszenie 2,5 m/s² ?

3. Ciało porusza się z przyspieszeniem 5 m/s² pod działaniem siły o wartości 30N. Ile wynosi masa ciała ?

4. Nieruchoma piłka o masie 600 g po uderzeniu nogą uzyskała prędkość o wartości 12 m/s. Jaka była wartość siły uderzenia nogi w piłkę, jeżeli czas zetknięcia nogi i piłki trwał 0,02 s ?

5. Jaki przyrost prędkośći uzyska ciało o masie 0,5 kg, jeżeli działa na niego siła o wartości 2N w czasie 5s ?

6. Ciało o masie 0,5 kg rusza z miejsca pod działaniem stałej siły 2N. Wyznacz prędkość i drogę przybytą przez ciało po upływie 10s.

Dzięki za pomoc :D

3

Odpowiedzi

2010-03-12T15:50:56+01:00
Zadanie 2.
m = 8kg
a = 2,5m/s2
F = ?
a= F/m *m
F = a*m
F = 2,5*8
F = 20 N [F]=[m/s2*kg]= [N]

zadanie 3.
a = 5 m/s²
F = 30N
m = ?
a= F/m*
F= a*m |:a
m = F/a
m= 30/5
m= 6 kg [m] = [N/m/s2]= [m/s2*kg /m/s2] = [kg]

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:54:21+01:00
Znaczkiem ^2 oznaczam, że coś jest do kwadratu (do potęgi drugiej)
1.
Dane:
m=2kg
F1 = 1N
F2 = 10N
Szukane:
a) a (F1) = ? (przyśpieszenie przy działaniu na ciało siły F1)
b) a (F2) = ? (przyśpieszenie przy działaniu na ciało siły F2)

Wzór na siłę
F=m*a
po przekształceniu:
a = F/m
podstawiamy do danych wartości:
a) a = 1N/2kg = 0,5m/s^2
b) a = 10N/2kg = 5m/s^2
10-krotnie większa siła nada ciału 10-krotnie większe przyśpieszenie. Ciało o masie 2 kg pod działaniem siły 1N poruszałoby się z przyśpieszeniem pół metra na sekundę kwadrat, a gdyby działała na nie siła 10N, przyspieszenie wzrosłoby 10-krotnie: pięć metrów na sekundę kwadrat.

2.
Dane:
m = 8kg
a = 2,5m/s^2

F = m*a
F = 8kg * 2,5m/s^2 = 20N
Siła, pod działaniem której ciało o masie 8kg uzyskuje przyspieszenie 2,5 m/s^2 ma wartość 20 niutonów.

3.
Dane:
a=5m/s^2
F = 30N
m = ?

F = m*a
m=F/a
m = 30N / 5m/s^2 = 6kg
Ciało poruszające się z przyspieszeniem 5 m/s^2 pod działaniem siły o wartości 30N ma masę 6kg

4.
Dane:
m = 600g = 0,6kg
v = m/s
t = 0,02s
F = ?
p=m*v=0,6kg*12m/s=7,2 kgm/s
p=F*t
F=p/t
F=7,2 kgm/s /0,02s=350N
Siła uderzenia nogi w piłkę o masie 600g, która po uderzeniu nogą uzyskała prędkość o wartości 12 m/s, jeżeli czas zetknięcia nogi i piłki trwał 0,02s miała wartość 350 niutonów.

5.
Dane:
m = 0,5kg
F = 2N
t = 5s
F = m*a
a=F/m
a=2N/05kg = 4m/s^2
delta v=at
delta v =4m/s^2 * 5s = 20 m/s
Przyrost prędkośći jaką uzyska ciało o masie 0,5 kg, jeżeli działa na niego siła o wartości 2N w czasie 5s wynosi 20 metrów na sekundę.

6.
Dane:
m = 0,5kg
F = 2N
v = ?
s = ?
v=a*t
a=F/m
a=2N/0,5kg = 4m/s^2

v = 4m/s^2 * 10s = 40m/s (prędkość)

s = 1/2*a*t^2
s = 1/2*4m/s^2*100s^2 = 1/2*400m = 200m (droga)

Prędkość ciała wynosi 40 metrów na sekundę i przebyło ono drogę 200 metrów.
4 2 4
2010-03-12T16:33:51+01:00
1.
a = F : m [N : kg = m/s²]
a) a = 1 : 2 = 0,5 [m/s²]
b) a = 10 : 2 = 5 [m/s²]

2.
Dane:
m = 8kg
a = 2,5 m/s²

F = m x a [kg x m/s² = N]
F = 8 x 2,5 = 20 [N]

3.
Dane:
F = 30 N
a = 5 m/s²

m = F : a [N : m/s² = kg]
m = 30 : 5 = 6 [kg]

4.
Dane:
m = 0,6kg
v = 12 m/s
t = 0,02s

p = m x v = 0,6 x 12 = 7,2
p = F x t
F = p : t
F = 7,2 : 0,02 = 350[N]

5.
Dane:
F = 2 N
m = 0,5 kg

a = F : m [ N : kg = m/s²]
a = 2 : 0,5 = 4 [m/s²]
Δ v = a x t
Δ v = 4 x 5 = 20 [m/s]

6.
Dane:
m = 0,5 kg
F = 2N
t = 10s

v = a x t
a = F : m [ N : kg = m/s²]
a = 2 : 0,5 = 4 [m/s²]

v = 4 x 10 = 40 [m/s]

s = 0,5a x t²
s = 1/2 x 4 x 100 = 1/2 x 400m = 200m
1 5 1