1)Suma trzech liczb wynosi 270 . Znajdź te liczby wiedząc , że pierwsza z nich jest dwukrotnie mniejsza od drugiej , a trzecia jest trzykrotnie większa od drugiej.
2)Ojciec i syn mają razem 58 lat . Syn jest o 26 lat młodszy od ojca . Ile lat ma ojciec , a ile syn ?
3)Ogrodnik posadził róże i tulipany łącznie 480 kwiatów . Ile posadził kwiatów każdego gatunku , jeżeli wiadomo , że tulipanów było 3 razy więcej niż róż .
4)Deska długości 190 cm . została przecięta na trzy części . Pierwsza część jest dwa razy krótsza od drugiej , a trzecia część jest o 10 cm . dłuższa , od drugiej . Jaka jest długość , każdej z tych części ?
5) Za trzy pizze i dwie butelki soku zapłacono 63 zł . Oblicz koszt pizzy , oraz koszt butelki wiedząc , że butelka soku kosztuje o 3,5 zł mniej niż pizza .
6) Długość boku prostokąta jest o 5 cm . większa , od podwojonej szerokości . Oblicz wymiary prostokąta wiedząc , że obwód jego wynosi 49 cm .
7)W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych jest dwa razyy mniejszy od drugiego . Oblicz miary kątów tego trójkąta .
8) Sprzedawca przywiózł do sklepu cebulę , buraki i marchew , które łącznie ważyły 112 kg . Cebula waży 26 kg . a marchew o 18 kg .więcej niż buraki .Ile kilogramów każdego produktu przywiózł sprzedawca . ?
Proszę o rozwiązanie , tych zadań . ! Ja kompletnie , ich nie rozumiem ..
Będę strasznie wdzięczna ! : *

3

Odpowiedzi

2010-03-12T16:20:04+01:00
Zad 2

x- wiek syna
y- wiek ojca

x + y = 58
y = x + 26

x + x +26 = 58
2x + 26 = 58
2x = 58 - 26
2x = 32 /2
x = 16 wiek syna

spr. 16 + (16 + 26) = 58
58=58

Zad 3

x-tulipany
y-róże

x+y=480
y=3x

x+3x=480
y=3x

4x=480 /4
y=3x

x=120
y=120*3

x=120 tulipany
y=360 róże6 3 6
2010-03-12T16:59:06+01:00
ZADANIE 1
1/2x - 1 liczba
x - 2 liczba
3x - 3 liczba

1/2x + x + 3x = 270
4,5x = 270 /4,5 (dzielone obustronnie przez 4,5)
x = 60
1/2x = 30
3x = 180

ODPOWIEDŹ: Pierwsza liczba to 30, druga 60, a trzecia 180.
ZADANIE 2
x-26 - wiek syna
x- wiek ojca

x-26+x = 58
x+x=58+26
2x=84 /2
x=42
x-26=42-26=16

ODPOWIEDŹ: Syn ma 16, a ojciec 42 lata.
ZADANIE 3

x-liczba posadzonych róż
3x - liczba posadzonych tulipanów

3x+x=480
4x=480 /4
x=120
3x=360

ODPOWIEDŹ: Róż posadzono 120,a tulipanów 360.ZADANIE 4
1/2x - długość pierwszej części
x- długość drugiej części
x+10 - długość trzeciej części

1/2x + x + x+10 = 190
1/2x + x + x = 190 - 10
2,5x = 180 /2,5
x=72
1/2x=36
x+10 = 72+10 = 82

ODPOWIEDŹ: Pierwsza część miała 36cm, druga 72cm, a trzecia 82cm.
ZADANIE 5

x-koszt 1 pizzy
x-3,5 - koszt 1 butelki soku
3x-koszt 3 pizz
2(x-3,5) - koszt2 butelek soku

3x+2(x-3,5) = 63
3x+2x-7 = 63
3x+2x = 63 + 7
5x = 70 /5
x=14
x-3,5 = 14-3,5=10,5

ODPOWIEDŹ: Pizza kosztuje 14zł, a butelka soku 10,5zł.ZADANIE 6

x - podwojona szerokość ( 2 szerokości)
x+5 - długość
2(x+5) - 2 długości

x+2(x+5) = 49
x+2x+10 = 49
x+2x = 49-10
3x=39 /3
x=13
13/2=6,5
x+5=13+5=18

ODPOWIEDŹ: Wymiary tego prostokąta to 6,5 x 18.ZADANIE 7

1/2x+90 = 180 (+90 DLATEGO ŻE W TRÓJKĄCIE PROSTOK. JEST 1 KĄT
1/2x+x= 180-90 PROST. KTÓRY MA 90 STOPN.)
1,5x=90 /1,5
x=60
1/2x = 30

ODPOWIEDŹ: Miary kątów tego trójkąta to 90, 60 i 30 stopni.


ZADANIE 8

26 - cebula
x-buraki
x+18 - marchew

26+x+x+18=112
x+x=112-26-18
2x=68 / 2
x=34
x+18 = 34+18=52

ODPOWIEDŹ: Sprzedawca przywiózł 26kg cebuli, 34kg buraków i 52 kg marchwi.

6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T17:09:46+01:00
1)

I x
II 2x
III 3*2x=6x

x+2x+6x = 270
9x = 270 |:9
x = 30

I 30
II 60
III 60*3 = 180


2)

syn - x
ojciec - x+26

x+x+26 = 58
2x = 58-26
2x = 32 |:2
x = 16

syn - 16
ojciec - 16+26 = 42


3)

róże - x
tulipany - 3x

x+3x = 480
4x = 480 |:4
x = 120

róże - 120
tulipany - 360


4)

I - x
II - 2x
III - 2x+10

x+2x+2x+10 = 190
5x+10 = 190
5x = 190-10
5x = 180 |:5
x = 36

I - 36
II - 36*2 = 72
III - 72+10 = 82


5)

butelka soku - x
pizza - x+3,5

2x+3(x+3,5) = 63
2x+3x+10,5 = 63
5x = 63-10,5
5x = 52,5 |:5
x = 10,5

butelka soku - 10,5
pizza - 10,5+3,5 = 14


6)

szerokość - x
długość - 2x+5

2*x+2(2x+5) = 49
2x+4x+10 = 49
6x = 49-10
6x = 39 |:6
x = 6,5

szerokość - 6,5
długość - 18


7)

I - 90
II - x
III - 2x

90+x+2x = 180
3x = 180-90
3x = 90 |:3
x = 30

I - 90
II - 30
III - 60


8)

cebula - 26
buraki - x
marchew - x+18

26+x+x+18 = 112
44+2x = 112
2x = 112-44
2x = 68 |:2
x = 34

cebula - 26
buraki - 34
marchew - 34+18 = 52
7 4 7