Odpowiedzi

2010-03-12T15:47:57+01:00
Liczba Pi
Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy dziesięciu łokci, o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Biblia Tysiąclecia

π≈3,141592653589793238462643383279502884197169...

Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3. W Starym Testamencie obwód był właśnie trzykrotnością średnicy, a w jednym z najstarszych tekstów matematycznych - papirusie Rhinda (XVII w. p. n. e.) wartość ta była przedstawiana jako (169)2≈3,160493... W III wieku przed Chrystusem, Archimedes zaproponował ciąg oszacowań. Wcisnął ten stosunek między dwa ułamki. Pisał tak: W każdym kole długość obwodu jest większa niż trzykrotna długość średnicy o mniej niż jedną siódmą, ale więcej niż dziesięć siedemdziesiątych pierwszych. Poszukiwana liczba według Archimedesa zawarta jest między 3+1071 i 3+17. Doszedł do tego obliczając pola zawarte w wielokoątach foremnych o 96 bokach.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:49:56+01:00
Liczba (pi)-to w przybliżeniu 3,14
Potrzebna jest w zadaniu związanych z okręgami ,a przede wszystkim
obwód i pole :2π×r lub πr²
Pozdrawiam
2010-03-12T15:50:14+01:00
Liczba π - stała matematyczna, pojawiająca się np. w matematyce i fizyce przy rozwiązywaniu zadań.

Symbol π wprowadził William Jones .

Więcej informacji znajdziesz np. na stronie :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi