. Zaletą inwestowania na lokatach terminowych jest:
Wysokie oprocentowanie
Duże bezpieczeństwo
Łatwość wycofania uzyskanych odsetek
Możliwość korzystania z fachowego doradztwa

2. Najniższa płynność inwestycji charakteryzuje:
Terminowe lokaty bankowe
Obligacje
Akcje
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

3. Zaznacz błędne stwierdzenie:
Dywersyfikacja polega na różnicowaniu swojego portfela inwestycyjnego
Dywersyfikacja umożliwia ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
Kupując różne papiery wartościowe, emitowane przez różne spółki, dokonujemy dywersyfikacji swoich inwestycji
Dywersyfikacja umożliwia całkowite wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego

4. Kupujesz akcje kilku spółek: spółki zajmującej się produkcją butów, spółki branży spożywczej, spółki budowlanej oraz banku. Tym samym, dokonujesz:
Dywersyfikacji sektorowej
Dywersyfikacji ze względu na wielkość
Dywersyfikacji ze względu na pochodzenie spółki
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

5. Najlepszą metodą na podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest:
Stosowanie analizy technicznej
Stosowanie analizy fundamentalnej
Podążanie za radami specjalistów
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

6. Bogacki zamiast wpłacać pieniądze na konto w banku, inwestuje na rynku kapitałowym. Dlaczego to robi?:
Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są mniejszym ryzykiem
Inwestowanie na rynku kapitałowym jest prostsze
Ponieważ inwestując w terminowe lokaty bankowe, nie utraci uzyskanych odsetek, w przeciwieństwie do np. obligacji
Ponieważ na rynku kapitałowym ma szansę uzyskać większe zyski

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T17:25:03+01:00
1;duże bezpieczeństwo
2;chyba akcje nie jestem pewna
3;Dywersyfikacja umożliwia całkowite wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego
4;Dywersyfikacji sektorowej
5;Podążanie za radami specjalistów
6;Ponieważ na rynku kapitałowym ma szansę uzyskać większe zyski
2 3 2