Jaką masę ma powietrze znajdujące się w sali o wymiarach 4m × 5m × 2,5m, jeżeli jego gęstość wynosi 1,2 kg/m³?Ile ciepła potrzeba dostarczyć powietrzu w tej sali, aby podnieść jego temperaturę o 2 stopni celsjusza?Ciepło właściwe powietrza wynosi 1kJ/(kg× stopień celcjusza)
zapisz obliczeniaa!


Odpowiedź: Masa powietrza w sali wynosi....... .Aby podnieść jego temperaturę o 2stopnie celsjusza, potrzeba ........ ciepła.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:27:48+01:00
Objętość: V = 4m x 5m x2,5m
V = 50m³ (szesciennych)

Gęstość: d = m/v a więc masa to: m = d x v
m = 1,2 kg/m³ x50 m³
m = 60 kg

Ciepło: Q = m x cp x Δ t
Q = 60 kg x 1 kJ/kg x⁰C x 2 ⁰C
Q = 120 kJ
2 4 2