Odpowiedzi

2010-03-12T16:06:37+01:00
Czy wiecie kto odkrył "Prawo Powszechnego Ciążenia"? A może na lekcji fizyki poznaliście jego III zasady? W tym artykule pragnę przybliżyć wam postać słynnego fizyka - Isaaca Newtona.Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire, a
zmarł 31 marca 1727 roku w Londynie (został pochowany w opactwie Westminster).
Newton odkrył m.in. " Prawo Powszechnego Ciążenia ". Przedstawił to prawo w swoim słynnym dziele Phicosophiae naturalis principia mathematica (1687r.). Opisał tam także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej.

Ten słynny fizyk odkrył także trzy zasady dynamiki.
I zasada dynamiki Newtona brzmi tak :

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.

II zasada dynamiki Newtona :

Przyśpieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Kierunek i zwrot przyśpieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.

III zasada dynamiki Newtona :

Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

Isaac Newton sformułował także zasadę zachowania pędu. A oto i ona:

Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie. Jeśli układ składa się z dwóch ciał, które początkowo spoczywały, to ich pędy końcowe są wektorami przeciwnymi.

Newton zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Był on także twórcą rachunku wariacyjnego i jako pierwszy opisał matematyczne zjawisko pływów morskich (1687).
Ten słynny geniusz podał matematyczne uzasadnienie dla praw Kepeera i rozszerzył je udowadniając, że orbity są nie eliptyczne.Podsumowując mogę stwierdzić, że dociekania Isaaca Newtona doprowadziły do rewolucji naukowej. Myślę, że postać ta zasługuje na ogromny szacunek i długotrwałą pamięć. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki m.in. temu wybitnemu geniuszowi możemy łatwiej zrozumieć nasz tajemniczy i wspaniały świat.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:16:17+01:00
O ekologii może być? ;)

Drodzy czytelnicy !
Jak wiecie ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach, komunikacjach i informacjach


Za dokładnie tydzień burmistrz miasta i gminy ( twoje miasto ) wprowadzi akcję ekologiczną, pt.: "Pomóż naszej Ziemi!". Podczas niej chętni mieszkańcy miasta będą zbierać makulaturę oraz segregować tworzywa sztuczne. Dla najbradziej wytrwałych i pomocnych sugerowane atrakcyjne nagrody! Nie wzlekaj! Nasza akcja odbędzie się dnia 18.03.10.
Czekamy na Ciebie!Myśle, że o to chodzi ;) też to miałam.
9 3 9