Z motorówki płynącej pod prąd rzeki wypadła piłka. W chwili gdy prowadzący motorówkę zauważył brak piłki, natychmiast zawrócił i dogonił piłkę po 30 minutach. Ile minut upłynęło od chwili wypadnięcia piłki z motorówki do chwili zauważenia jej braku?

1

Odpowiedzi