1.Przedstaw równanie reakcji kwasu octowego z zasadą potasową 2.Przedstaw reakcję całkowitego spalania kwasu palmitynowego 3.Ułóż reakcje kwasu stearynowego + wodorotlenek potasu. Nazwij produkty 5.Oblicz masę cząsteczkową alkoholu etylowego (C2H5COOH) 6.Zapisz shemat reakcji estryfikacji (tzn. na wzorach ogólnych)

1

Odpowiedzi

2012-08-03T23:27:07+02:00

Zadanie 1.

 

CH₃COOH + KOH ⇒ CH₃COOK + H₂O

produkty: octan (etanian) potasu i woda

 

 

Zadanie 2.

 

C₁₅H₃₁COOH + 23O₂ ⇒ 16CO₂ + 16H₂O

produkty: dwutlenek węgla i woda

 

 

Zadanie 3.

 

C₁₇H₃₅COOH + KOH ⇒ C₁₇H₃₅COOK + H₂O

produkty: stearynian (oktadekanian) potasu i woda

 

 

Zadanie 5.

 

mC₂H₅COOH = 12u*3 + 1u*6 + 16u*2 = 74u

 

 

Zadanie 6.

 

R_{1}-grupa\ alkilowa \ kwasu \ karboksylowego\\ R_{2}-grupa\ alkilowa \ alkoholu\\\\ R_{1}-COOH \ + \ R_{2}-OH <=ste\.z.H_2SO_4=>R_1COOR_2 + H_2O

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)