''Oda do młodości''- na podstawie 1,2i4 zwrotki opisz jak poeta spostrzega rzeczywistość,wyjaśnij sens nawiązania do mitologii w 7 zwrotce, określ w jaki sposób przedstawiona w niej myśl łaczy się z treściami 6i8 zwrotki. Z całego tekstu wypisz wezwanie do odbiorcy apele do czytelnika.

1

Odpowiedzi

2009-10-27T11:41:43+01:00
Według poety świat jest martwy, pozbawiony uczuć , emocji, jest zacofany i pogrążony w starości poglądów. Ludzie są samolubni i egoistyczni. Świat potrzebuje nowości, świeżości, młodości

Nawiązując do mitologii i czynów Heraklesa poeta chce pokazać że nawet najmłodsze pokolenia potrafią walczyć z ciemnota starszych pokoleń i dokonać rzeczy chwalebnych,

Sprawienie ze losy świata przestana należeć do niechętnych zmianom konserwatysta jest możliwe ale tylko wtedy gdy młodzi nie będą bać się poświęcenia i będą działać razem

Młodość ma nadzwyczajna moc, jest optymistyczna, dynamiczna. Poeta nawołuje do jedności i podjęcia próby przeprowadzenia zmian. Mówi aby nie bać się ponieść ofiary bo ta ofiara może przybliżyć resztę współbraci do celu. nawołuje do nauczenia się pokonywania słabości już za młodu aby nie być takimi jak pokolenie klasyków

8 3 8