Pojedynczy zwój o promieniu 10 cm i oporze 0,1 ohma znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B (pole jednorodne). Wartość indukcji B zmienia się liniowo o 0,5 T(tesli) w ciągu 1s. Oblicz natężenie prądu powstające w zwoju.`

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T02:57:46+01:00
Witaj
dane r=10cm=0,1m, R=0,1 om, dB/dt = 0,5T/s, @=B*S strumień magnet.
szukane J
Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego E = J *R
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya E = -d@/dt
E = d@/dt = d(BS)/dt = S*dB/dt.....S = pi*r2
J*R = pi*r2*dB/dt
J = pi*r2*dB/dt/R = pi*0,01m2*0,5T/s //0,1om = 0,157 A = 157 mA.
W zwoju indukowany jest prąd indukcyjny o natężeniu 157 mA.

..........................pozdrawiam
4 4 4