Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek

zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm. Oblicz objętość beczki. Dla ułatwienia obliczeń przyjmij Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T16:19:16+01:00
=1/22π(2D²+d²)h

Obwód = 33dm
2πr = 33dm
πr = 33/2 dm
r = (33/2) : π = 33/2 * 7/22 = 21/4 dm = 5,25 dm

teraz podstawiamy do wzoru tą wartość

V = 1/7 ( 5,25² + 7²) 12 dm = 131,25 dm ³
20 2 20