Koniec małej wskazówki zegara zakreśla w ciągu 12 godzin okrąg, który ogranicza koło o polu 28,27cm kwadratowych.Duża wskazówka zegara jest dłuższa o 7mm.Oblicz pole koła ograniczonego okręgiem wyznaczonym przez poruszający się koniec dużej wskazówki.

2

Odpowiedzi

2009-10-24T17:11:52+02:00
Pole koła πr²

mała wskazówka -r
duza - r+7

i mamy

πr²=28,27

r=5.01
2009-10-24T17:16:56+02:00
P1 =28,27 cm^2 ( pole małego koła - wyznaczonego przez
małą wskazówkę)
r2 =r1 +7mm =r1 +0,7 cm
P1 =pi*(r1)^2 =28,27 , stąd r1^2 =P1 :pi =28,27 :3,14 =9
r = 3 cm ( w przybliżeniu)
r2 =r1 +0,7 =3cm + 0,7cm = 3,7 cm
P2 =pi*(r2)^2 =3,14 *(3,7 cm)^2 = 3,14 * 13,69 =42,9866 cm^2
( pole większego kola - wyznaczonego przez dużą wskazówkę).
Odp. 42,99 cm^2
1 3 1