Odpowiedzi

2010-03-12T16:35:35+01:00
Autonomiczny układ nerwowy składa się z:

* zespołu ośrodków nerwowych,
* dróg nerwowych odśrodkowych,
* dróg nerwowych dośrodkowych.

1) Reguluje prace marzadów wewnętrzynych
2) Nie podlega naszej woli
3) Składa się z sympatycznego (współczulny) i parasympatycznego ( przywspółczulnego)
4) Każdy narząd unerwiony jest zakończeniem aksonu układu sympatycznego i parasympatycznego.
5) Oba działają antagonistycznie ( przeciwstawnie) – praca narządu jest wypadkową działąnia tych układów.
6) Układ sympatyczny ma ośrodki w rogach boczynych, substancji szarych w odcinka piersiowego i ledźwiowego redzenia kręgowego.
7) Układ parasympatyczny w miedzy mózgowu i części krzyżowej rdzenia kręgowego. Z osrodków wychodzą długie wypystki przed zwojowe, uchodzą do zwojów, krótkie wypustki za zwojowe wunerwiają narządy wewnętrzne.
8) Receptory – wyspecjalizowane komórki i ich zespoły mające zwiększoną pobudliwośc w stosunku do określonej formy energii
2 4 2
2010-03-12T17:12:13+01:00
Autonomiczny układ nerwowy składa się z:

zespołu ośrodków nerwowych,
dróg nerwowych odśrodkowych,
dróg nerwowych dośrodkowych.
Wyróżnia się następujące różnice w stosunku do somatycznego układu nerwowego:

nierównomierne rozmieszczenie ośrodków w OUN,
występowanie włókien nerwowych przed- i zazwojowych,
odmienna budowa,
względnie wolne przewodzenie impulsów nerwowych – 0,5 m/s,
wydzielanie w synapsach eferentnych nie tylko acetylocholiny, ale również noradrenaliny,
efektory, którymi są: mięśnie gładkie, mięsień sercowy i gruczoły.
Omawiając budowę układu należy rozróżnić jego trzy elementy budowy:

ośrodki autonomiczne (korowe, podwzgórzowe i rdzeniowe), kierujące częścią współczulna i przywspółczulną,
część współczulną i przywspółczulną,
sploty autonomiczne narządowe.
Najważniejsze czynności tego układu to:

rozszerzanie lub zwężanie źrenicy;
pobudzanie ślinianek do wydzielania śliny lub ich hamowanie;
przyśpieszanie lub hamowanie czynności serca;
rozkurczanie lub zwężanie oskrzeli;
zwężanie naczyń krwionośnych powodujące wzrost ciśnienia tętniczego krwi/ rozszerzanie naczyń krwionośnych powodujące spadek ciśnienia tętniczego krwi;
pobudzenie gruczołów nadnerczowych do wydzielania;
nasilenie skurczów przewodu pokarmowego;
rozszerzanie/ kurczenie pęcherza moczowego.
Większość narządów wewnętrznych jest unerwiana zarówno przez włókna układu współczulnego, jak i przywspółczulnego. Obie części tego układu działają jednocześnie, a harmonijna praca danego narządu jest efektem ich współdziałania.

2 3 2