Krótki opis wybranego państwa, które jest monarchią. Ze szczególnym uwzględnieniem polityki jaka tam jest. Głownie opis ustroju, kto rządzi itd. Chciałabym, żeby to była Japonia. Krótko zwięźle i na temat (ok 2 stron w zeszycie). Nie interesują mnie informacje żywcem z Wikipedii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T16:39:31+01:00
Japonia: państwo wyspiarskie we wschodniej części kontynentu azjatyckiego, obejmujące grupę Wysp Japońskich.Większe miasta: Jokohama, Osaka, Nagoja, Sapporo, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Kawasaki, Hiroszima, Kitakyushu, Sendai, Kagoshima. Jest tam 127 417 tys. mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia 336 osób/km2. W ukształtowaniu krajobrazu Japonii dominującą rolę odgrywają obszary górskie, zajmujące niemal 2/3 powierzchni kraju. Największe obszary nizinne położone są wzdłuż wybrzeży. Góry w Japonii osiągają znaczne wysokości, charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą typu alpejskiego. Najwyższym szczytem jest, położony w środkowej części wyspy Honsiu, wulkan Fudżi.Japonia jest monarchią parlamentarną. Funkcje głowy państwa sprawuje cesarz, władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu (Kokkai). W jego skład wchodzi Izba Reprezentantów, licząca 480 członków, wybieranych w wyborach powszechnych na okres 4 lat, i Izba Radców – 242 członków, powoływanych na okres 6 lat. Władzę wykonawczą sprawuje rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Szefa rządu mianuje cesarz. Japonia pozostaje zdecydowanie drugą, po USA, gospodarką świata, wytwarzającą 15% światowego GDP.Gospodarka tego kraju znajduje się na etapie zaawansowanej industrializacji, działającej w warunkach masowego przepływu informacji i wysoko rozwiniętej sieci transportu.Japoński przemysł przetwórczy zalicza się do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie. W latach 90. XX wieku wśród 25 największych przedsiębiorstw przemysłowych świata 6 pochodziło z Japonii. Były to koncerny Toyota, Nissan, Honda (samochodowe), Hitachi (elektroniczny), Matsushita, Toshiba (elektryczne).