Proszę o pomoc w 2 zadaniach

1.Ile centymetrów sześciennych wody należy dolać do 200g 10 - procentowego roztworu kwasu octowego (octu), aby powstał roztwór 6- procentowy.

2.Na przykładzie kwasu solnego i kwasu metanowego wskaż podobieństwa miedzy kwasami nieorganicznymi i kwasami karboksylowymi. Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych

Dam najlepszego!

Pomocy :)

1

Odpowiedzi

2010-03-12T21:26:38+01:00
Zad 1
200g - masa 10% roztworu
X - masa dodanej wody
(200g + X) - masa powstałego roztworu 6%

3x=400
x=133,3 g H2O

Zad2
odczyn roztworu: kwaśny
dysocjacja jonowa:
HCl ---(nad strzałką H2O)---> H+ + Cl-
HCOOH ---(nad strzałką H2O)---> H+ + HCOO-
reakcja z metalami
2 HCl + 2 Na --> 2 NaCl + H2
2 HCOOH + 2 Na --> 2 HCOONa + H2
reakcja z zasadami (zobojętnianie)
HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
HCOOH + NaOH ---> HCOONa + H2O