Odpowiedzi

2010-03-12T17:16:03+01:00
1. - dwory monarchów (cesarza, królów, książąt)
- zamki (dwory wielkich feudalów i siedziby zamożnych rycerzy)
- centra kultury kościelnej: dwory biskupie, szkoły przykatedralne i przyklasztorne
- miasta: szkoły miejskie, uniwersytety

2. Kultura średniowiecza była ściśle powiązana z chrześcijaństwem i Kościołem, stąd jej określenie nazwą "christianitas"
3 2 3