Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T17:01:12+01:00
Własciwosci chemiczne ;
- łatwo rozpuszczalna w wodzie
- otrzmymywany jest w wyniku reakcji wymiany podwojnej , opisywanej nastepujacym rownaniem :
2NaCl + MgSO4 = Na2SO4 + MgCl2

Wlasciwosci fizyczne :
- biały proszek lub bezbarwne kryształy
- gestosc 2,70 g/cm3
- stan skupienia - stały
- temperatura topnienia 884 °C
- temperatura wrzenia 1689 °C
11 4 11
2010-03-12T17:01:49+01:00
Dobrze rozpuszcza sie w wodzie, sól krystaliczna, o budowie jonowej tzn ze występuje wiązanie jonowe, jest higroskopijny to znaczy że łatwo pochłania wodę, przewodzi prąd
chemiczne
ma własciwości utleniające, sól tlenowa, otrzrymujemy ja w wyniku reakcji: sód + kwas siarkowy (VI), tlenek sodu + kwas siarkowy (VI), wodorotlenek sodu + kwas siarkowy (VI), jest to sól o odczynie obojętnym, pochodząca od mocnej zasady i mocnego kwasu
15 4 15
2010-03-12T17:20:23+01:00
*biały proszek,
*dobrze rozpuszczalna w wodzie sól nieorganiczna kwasu siarkowego i sodu.
*Temperatura topnienia 770°C.
*Tworzy hydraty.
*W roztworach wodnych hydrolizuje.
*Jest otrzymywany przez działanie kwasu siarkowego(VI) na niektóre związki glinu, np. wodorotlenek.
*Stosowany w przemyśle farbiarskim, garbarskim, papierniczym, kosmetycznym, służy również do syntezy innych związków glinu.
8 3 8