Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T20:33:17+02:00
Puszcza Augustowska: Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów leśnych Europy. Nazwa Puszcza Augustowska została nadana w XIX wieku, resztkom Puszcz Przełomskiej i Perstuńskiej, będących fragmentami dawnych puszcz litewskich. Jest to obszar leśny w województwie podlaskim, na równinie augustowskiej, pomiędzy jeziorem Wigry na północy a rzeką Biebrzą na południu.

Roślinność Puszczy Augustowskiej to roślinność charakterystyczna dla północno - wschodniej Europy. Dominują tu mszyste lasy iglaste sosnowo - świerkowe z dużymi powierzchniami torfowisk. Stwierdzono występowanie około 1000 gatunków roślin naczyniowych, od borealnych i właściwych florze arktycznej, aż do gatunków związanych ze strefą śródziemnomorską. Na terenie Puszczy Augustowskiej stwierdzono występowanie ponad 2000 gatunków zwierząt. Najliczniej reprezentowany jest świat owadów. Świat ssaków reprezentowany jest przez jeleniowate (jeleń szlachetny, łoś, sarna), drapieżniki (wilk, jenot, ryś, borsuk, wydra, norka, łasica, kuna, tchórz). Występuje tu również ok. 119 gatunków ptaków, a gnieździ się 72 (m.in. kilkadziesiąt par bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, myszołowa, jastrzębia, krogulca, kobuza.
8 3 8