Dany jest prostopadłościan o wymiarach: 2 dm, 30 cm, 0,1 m.
a)wykonaj rysunek pomocniczy prostopadłościanu i narysuj jego siatkę w skali 1:5.
b)oblicz pole powierzchni prostopadłościanu i narysowanej siatki.
c)napisz które pole jest większe i ile razy większe.
Do narysowania daje załącznik tam narysujcie...:p

1

Odpowiedzi

2010-03-12T17:10:51+01:00
2dm=20cm
30cm
0,1m=10cm
skala 1;5
20cm=4cm
30cm=6cm
10cm=2cm
rysunek prostopadłoscianu
Pc = 2Pp=+ Pśb
Pp=20cm*10cm=200cmkwadratowych
Pśb=2*30 cm *20cm + 2*30 cm*10cm

Psb=1200cm kwadratowych + 600cm kwadratowych = 1800cm kwadratowych

Pc= 2*200cm kwadratowych + 1800 cm kwadratowych
Pc= 400cm kwadratowych + 1800 cm kwadratowych
Pc=2200 cm kwadratowych

to bylo pole prostopadloscianu ten znak * to oznacza mnozenie

Pc= 2Pp + Psb
Pp=20cm * 10cm +20cm *10cm *2= 800
Psb=4*30+4*20= 200
Psb=800+200=1000
Pc=2*800+1000
Pc=1600+1000
Pc=2600 cm kwadratowych ale czy to bedzie dobrze to nie wiem
wieksze jest pole siatki o 400 cm kwadratowych
3 2 3