Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T17:13:46+02:00
Korzyści
osłabienie pozycji polityczney krzyżaków
wnukowie cesarza zawra małżeństwo z wnukami władsyława II
zwierzchnictwo nad Prusami zakonnymi cesarza
zagrożenia
objęcie w pszryszłości tronu na Węgrach i czaechach
22 2 22
2009-10-24T17:15:35+02:00
Korzyści
osłabienie pozycji polityczney krzyżaków
wnukowie cesarza zawra małżeństwo z wnukami władsyława II
zwierzchnictwo nad Prusami zakonnymi cesarza
zagrożenia
objęcie w pszryszłości tronu na Węgrach i czaechach


Ogólnie skutki :
* Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii.
* Połączono katolicką Belgię i protestancką Holandię w Królestwo Niderlandów pod panowaniem Dynastii Orańskiej.
* Na tron Wielkiego Księstwa Luksemburskiego powołano króla Holandii. Samo państwo pozostało jednak członkiem Związku Niemieckiego.
* Utworzono Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją.
* Pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie (składające się z departamentu toruńskiego, bydgoskiego i poznańskiego), Nadrenia, Westfalia, Pomorze Szwedzkie, Gdańsk, Toruń, ziemia chełmińska, północna Saksonia i Rugia.
* Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod protektoratem trzech zaborców.
* Szwajcaria otrzymała trzy nowe kantony i stała się federacją złożoną z 22 suwerennych kantonów.
* Szwecja uzyskała Norwegię od Danii za to, że Dania była w sojuszu z Napoleonem.
* Austria zyskała Dalmację, Salzburg, okręg tarnopolski, Tyrol, Lombardię i Wenecję.
* Odtworzono Państwo Kościelne.
* Odtworzono Królestwo Sardynii, przyznając jej kontynentalne terytoria Genui, Nicei, Piemontu i Sabaudii pod panowaniem dynastii Sabaudzkiej.
* Neapol i Sycylię połączono pod berłem Burbonów w Królestwo Obojga Sycylii, po tym, gdy dotychczasowy władca Neapolu i Sycylii, Joachim Murat, poparł powrót Napoleona i dokonał próby zjednoczenia Włoch.
* Rosja uzyskała Finlandię i Mołdawię (Besarabię).
* Wielka Brytania uzyskała tereny Południowej Afryki, Cejlon, Mauritius, Korfu.
* Francja w granicach z 1789 roku + 0,7 mld franków kontrybucji (spłacone do 1818 roku).
* W Modenie i Toskanii przywrócono na tron dynastię Habsburgów.
* Parmę, Piacenzę i Guastallę oddano drugiej żonie Napoleona, matce jego syna - cesarzowej Marii Ludwice.
* Bawaria otrzymała Palatynat Reński i Würzburg w zamian za zrzeczenie się Tyrolu i Salzburga (na rzecz Austrii).
* Hanower podniesiono do rangi królestwa, a kilka księstw do rangi wielkich księstw.

# Dotyczące protokołu dyplomatycznego:

* Podpisano, w 1815 r., sojusz, tzw. Święte Przymierze. Przystąpiło do niego kilkanaście większych państw (w tym najważniejsze to Rosja, Prusy i Austria) i znaczna liczba państewek niemieckich. Inicjatorem przymierza był car Aleksander I
* 8 lutego 1815 r. uchwalono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami.
* Opracowano regulamin dyplomatyczny, który po zmianach dokonanych w 1818 r. obowiązywał do XX w.
* 20 listopada 1815 r. ogłoszono akt wieczystej neutralności Szwajcarii (zabroniono jej też wystawiania najemników, dopuszczając jedynie służbę w Gwardii Papieskiej).

29 4 29
2009-10-24T17:17:22+02:00
Korzyści:
- osłabienie pozycji politycznej Krzyżaków
-wnukowie cesarza zawrą małżeństwo z wnukami Władysława II
- zwierzchnictwo nad Prusami zakonnymi cesarza
zagrożenia:
-objęcie w przyszłości tronu na Węgrach i Czechach
14 3 14