1).Kasia badała czy kwas octowy reaguje z zasadą sodową .Zaproponuj odpowiedni dla niej schemat doświadczeń.Zapisz obserwacje oraz sformułuj wniosek.
2).Ułóż równania reakcji przedstawione schematami.
a).propnol+.............=tlenek węgla(II)+.......
b).etanol+...............=węgiel+............
c).butanol+...............=tlenek węgla(IV)+............
3).Podaj skład procentowy kwasu octowego.

1

Odpowiedzi