1).Kasia badała czy kwas octowy reaguje z zasadą sodową .Zaproponuj odpowiedni dla niej schemat doświadczeń.Zapisz obserwacje oraz sformułuj wniosek.
2).Ułóż równania reakcji przedstawione schematami.
a).propnol+.............=tlenek węgla(II)+.......
b).etanol+...............=węgiel+............
c).butanol+...............=tlenek węgla(IV)+............
3).Podaj skład procentowy kwasu octowego.

2

Odpowiedzi

2010-03-12T18:08:36+01:00
1) W jednej zlewce umieszczamy NaOH i fenoloftaleinę, która aktualnie (bo jest teraz w substancji o odczynie zasadowym) ma kolor malinowy. Kroplami dodajemy do tej zlewki CH3COOH. Odbarwienie fenoloftaleiny (aż stanie się całkowicie przezroczysta) oznacza, że zaszła reakcja zobojętniania.
NaOH + CH3COOH ---> CH3COONa + H2O
Substancja, która powstała (octan sodu) ma odczyn obojętny, więc nie odbarwia fenoloftaleiny.

2)
a) propanol - C3H7OH
C3H7OH + 3O2 ---> 3CO + 4H2O
b) etanol - C2H5OH
C2H5OH + O2 ---> 2C + 3H2O
c) butanol - C4H9OH
C4H9OH + 6O2 ---> 4CO2 + 5H2O

3) kwas octowy - CH3COOH
m. cz. = 60u
zawartosc % węgla: (2 * 12u)/60u = 40%
zaw. % tlenu: (2 * 16u)/60u = 53,3%
zaw. % wodoru: (4 * 1u)/60u = 6,7%
1 5 1
2010-03-12T18:09:59+01:00
1).Kasia badała czy kwas octowy reaguje z zasadą sodową .Zaproponuj odpowiedni dla niej schemat doświadczeń.Zapisz obserwacje oraz sformułuj wniosek.
Kwas octowy reaguje z zasadą sodową dając sól octan sodu i woda.Odczyn jest zasadowy ponieważ sól pochodzi od mocnej zasady i słabego kwasu, papierek lakmusowy barwi sie na kolor niebieski.Ze względu na hydrolizę w obecności wilgoci pachnie octem.
2).Ułóż równania reakcji przedstawione schematami.
a).propnol+.............=tlenek węgla(II)+.......
C₃H₇OH + 3O₂ = 3CO + 4H₂O/2
b).etanol+...............=węgiel+............
C₂H₅OH + O₂ = 2C + 3H₂O
c).butanol+...............=tlenek węgla(IV)+............
C₄H₉OH + 6O₂ = 4CO₂ + 5H₂O
3).Podaj skład procentowy kwasu octowego.
CH₃COOH
MASA CZĄSTECZKOWA = 24 + 4 + 32 = 60

60 - 100%
24 - X
X = 40 % ( WĘGIEL)

60 - 100%
32 - X
X =53,3 % ( TLEN)

WODÓR - 100 % -( 40 + 53,3) = 6,7 %
2 5 2