Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T17:24:48+01:00
- Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.
- Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech
- Strach przed komunizmem w Europie.
- Apetyty kolonialne nowych mocarstw:
(Japonia (wojna w Chinach, dążenie do opanowania Indochin) oraz dążenie do odzyskania utraconych kolonii (Niemcy), odzyskanie przez Niemcy dawnych, wysokich wskaźników produkcji przemysłowej.)
- Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.
- Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.
- Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r
- Dążenie Rosji Radzieckiej do "czwartego rozbioru Polski".
- Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej "Deklaracji o niestosowaniu przemocy".
- Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie
1 5 1