Pod mikroskopem o ogniskowej obiektywu f₁ = 4mm, ogniskowej okularu f₂ = 24mm i długości tubusa l = 8cm oglądano czerwone krwinki, których średnica wynosi h = 7,5 μm. Oblicz powiększenie mikroskopu oraz średnicę obrazu krwinki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T02:44:24+01:00
Witaj
dane f1=4mm=0,4cm, f2=24mm=2,4cm, l=8cm, d=25cm, h=7,5um
szukane p, H
powiększenie mikroskopu
p = ld/f1f2 = 8cm*25cm//0,4cm*2,4cm = 208,33...
Powiększenie mikroskopu wynosiło 208,33 razy.

p = H/h
H = p*h = 208,33*7,5um = 1562,5um = 1,56 mm.
Średnica obrazu krwinki wynosiła 1,56 mm.

..........................pozdrawiam