1).Stężony kwas siarkowy (IV) ma właściwości higroskopijne.Powoduje odwodnienie kwasu mrówkowego .Podczas tego procesu kwas siarkowy(VI) rozcieńcza się,gdyż jednym z produktów jest woda. Podaj jaki jest drugi produkt tej reakcji.
2).Kwasy karboksylowe reagują z zasadami.Przykładem takiej reakcji jest reakcja kwasu octowego z zasadą sodową .Napisz równanie omawianej reakcji oraz oblicz ile gramów kwasu przereaguje ze 100g NaOH.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T17:54:43+01:00
1) HCOOH ---(nad strzałką H2SO4) ----> H2O + CO
CO - tlenek węgla (II)

2) CH3COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O
m NaOH = 100g
m. cz. NaOH = 40u

40u - 100g
1u - X
X = 2,5g

m. cz. CH3COOH = 60u
1u - 2,5g
60u - Y
Y = 150g

Odp. Przereaguje 150g kwasu.