1.Dwie łyżwiarki stoją naprzeciwko siebie na bardzo gładkim lodzie. Jedna z nich odepchnęła się od drugiej i odjechała. Jak zachowała się druga łyżwiarka ? Wyjaśnij dlaczego tak się zachowała.

2. Z karabinu wylatuje z szybkością 200 m/s pocisk o masie 10 g. Z jaką prędkością odskoczy karabin ? Masa karabinu wynosi 2 kg. zapisz dane, szukane i obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T17:45:40+01:00
Zad 1
Na początku łyżwiarki stoją (spoczynek) zatem ich pęd wynosi 0 zero
zatem cały czas ich pęd musi wynosić zero (pęd jest wielkością wektorową)
jedna od drugiej odepchnęła się i zaczęła się poruszać więc posiada pęd zwrucony np w prawo zatem druga musi się poruszać w przeciwną stronę (lewo) z prędkością odpowiednią aby pęd ich obu nadal był równy zero
(zakładamy że w całym układzie - łyżwiarki nie działają siły z zewnątrz)
(zasada zachowania pędu)
Zad 2.
zgodnie z zasadą zachowania pędu
dane
Mk= 2 kg
mp=10g=0,01 kg
vp=200m/s
vk=?
Zodnie z zasadą zachowania pędu
Mk*vk = mp*vp
2kg*vk=0,01kg*200
vk=(0,01*200)/2
vk=1m/s