1.Klocek objętości 20 cm³ i masie 0,3 kg zanurzono w oliwie. gęstość oliwy 0,9 g/cm³. Jak zachowa się klocek?

2. Piłka spadła swobodnie z wysokości 9m. Z jaką szybkością uderzyła w ziemię?

3. Robotnikowi pracującemu na dachu budynku wypadła z kieszeni klucz. Spadał na ziemię po upływie 2s. Z jaką szybkością uderzył w ziemię ? Na jakiej wysokości pracował robotnik ? wynik podaj w metrach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

Proszę o szczegółowe rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T05:43:15+01:00
Zad1 obliczm gęstość klocka
ro=m/V = 300/20 = 15 g/cm3
z warunku pływania ciał
gęstość klocka > gęstość oliwy klocek tonie
Zad2
Zakładam spadek swobodny (bez prędkości początkowej Vo=0)
z zasady zachowanie energii
Ep=Ek
mgh=mv^2/2
masa się skraca
gh=v^2/2 v^2=2gh ^oznacza do potęgi
v=pierwiastek z (2gh)
v=pierwiastek z(2*9,81*9)=pierwiastek z(176,58)=13,28 m/s
Zad 3
h=gt^2/2 wysokość na jakiej pracował
h=(9,81*2^2)/2 = 9,81*2=19,6 m
znając wysokość obliczam prędkość jak w zadaniu 2
v=pierwiastek z(2gh) = pierwiastek z(2*9,81*19,6)=pierwiastek z (384,552)=19,6 m/s