1.W latach 1945-1970 w Polsce zalesiono 933 tys. ha. Spowodowało to wzrost powierzchni lasów o 27%. Jaką powierzchnie Polski stanowiły lasy przed 1945 rokiem?

2.Biebrzański Park Narodowy zajmuję powierzchnię 59 223 ha, a Kampinowski Park Narodowy zajmuje 38,544 * 10⁷ m². W wykropkowane miejsca zdania wstaw odpowiednie sformułowania z ramki:
Biebrzański Park Narodowy zajmuję powierzchnię ......................... od powierzchni Kampinowskiego Parku Narodowego ..................... .
(większą; mniejszą; o 20679 ha; o 385380777 m²)

3. Lasy w Polsce zajmują 9*10⁶ ha, w polskie parki narodowe stanowią 2% tej powierzchni. Ile m² zajmują parki narodowe w Polsce?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:12:30+01:00
1. 127% - x+933
100% - x
x= (100x+93300)/127
127x=100x+93300
27x=93300
x=3455 tys. ha

2. większą / o 20679ha

3. 100%- 9*10⁶
2%-x
x= 18*10⁴ ha = 18*10⁸ m²
2 5 2