Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:46:16+01:00
1. Na konferencji radziecko-niemieckiej w Moskwie 28 września 1939r. podjęto decyzje przesunięcia granicy demarkacyjnej w Polsce na korzyść Niemiec.

2. Na konferencji w Teheranie trwającej od 28 listopada do 1 grudnia 1943r. udział biorą: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin. Zadecydowali oni o nieuniknionym odebraniu Polsce kresów wschodnich.

3. Konferencja w Jałcie odbywa się w dniach 4–11 lutego 1945 r. Udział biorą: Roosevelt, Churchill i Stalin. W Jałcie nie załatwiono kwestii granicy zachodniej Polski. Roosevelt i Churchill próbowali osłabić w ten sposób ZSRR i protegowany przezeń Rząd Tymczasowy RP.

4. Konferencja w Poczdamie odbywa się w dniach 17 lipca – 2 sierpnia 1945 r. Uczestniczą w niej: Harry Truman (nowy prezydent USA), Józef Stalin, Winston Churchill (zostaje zastąpiony po przegranych wyborach przez Clement'a Atlee)
Na konferencji w Poczdamie nie określono ostatecznego kształtu zachodniej granicy polski, odłożono to na przyszło konferencję pokojową. Na konferencji tej również padła decyzja o tym, że ludność niemiecka pozostała w Polsce zostanie całkowicie wysiedlona do Niemiec. „Pod administrację polską” oddane zostaną tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, Gdańsk oraz większość Prus Wschodnich (bez Królewca),