Odpowiedzi

2010-03-12T18:05:59+01:00
Produkty genetycznie modyfikowane zawierają szkodliwe substancje, które powodują że ludzki organizm słabnie i choruje.
Wpływa na układy organizmu.. Pzyczynia się do wielu chorób, zanika wprowadzanie zdrowych rzeczy a wprowadza sie modyfikowane. Robi się to dla pieniędzy i dla szybszej sprzedaży. Genetycznie modyfikowane produkty rosną szybciej i jest to korzystne dla sprzedawców.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:14:49+01:00
1.Spożywanie roślin transgenicznych może mieć negatywny wpływ na organizm człowieka ( niektórzy uważają, że mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia człowieka substancje), jednakże jak dotąd badania tych przypuszczeń nie potwierdziły.
2.Wprowadzenie roślin transgenicznych do środowiska może przyczynić się do wyginięcia wielu gatunków roślin. Poza tym w wyniku tzw. ucieczki genów czyli krzyżowania się roślin blisko spokrewnionych może powstać "superchwast", odporny na wiele środków chwastobójczych
3. Wykorzystywanie ludzkich zarodków do pobierania zarodkowych komórek macierzystych budzi sprzeciw na podłożu etycznym. Zakładając, że o człowieku mówimy od chwili połączenia się komórki jajowej i plemnika to hodowanie ludzkich zarodków do celów eksperymentalnych będzie po prostu morderstwem. Sprzeciw etyczny budzi także hodowanie zwierząt transgenicznych posiadających ludzki DNA, od których w przyszłości można by pobierać niektóre organy do przeszczepów.