Jak możecie to prześlijcie odpwiedzi na e-mail fajniutka- [email protected] 1. Podaj 2 reakcje otrzymywania kwasu krzemowego.
2. Ułuż wzory fosforanu (V) wapnia i azotanu (V) glinu.
3.Otrzymać fosforan (V) potasu 3 wybranymi metodami.

1

Odpowiedzi