BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!!


Człowiek jako istota społeczna-zjawisko naturalne , czy wyuczone? Przedstaw proces przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie. WYPRACOWANIE NA 3-4 str. A4
z góry dzięki......
daję naj..........................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:11:41+01:00
Pojęcie rozwoju społecznego występuje w różnych kontekstach. Mówi się na przykład o rozwoju społeczno - historycznym człowieka, mając na myśli zmiany, jakie zaszły w jego psychice i formach życia na przestrzeni dziejów ludzkości. Mówi się też o rozwoju społecznym jednostki mając na uwadze dzieje jej indywidualnego wzrastania w ogólnoludzką kulturę.
Istnieją bliskie pojęciu rozwoju społecznego terminy socjalizacji i uspołecznienia.
Zjawisko rozwoju społecznego jest bardzo złożone. Można je analizować od strony zmian, jakie zachodzą w psychice człowieka w związku z jego życiem społecznym i proces tych zmian nazywać rozwojem społecznym albo socjalizacją, albo uspołecznieniem. A można się koncentrować na efektach tych zmian i dopiero któremuś z etapów rozwoju nadawać jedną z podanych nazw.
Można zmiany zachodzące w człowieku analizować na poziomie behawioralnym i pojęciu rozwoju społecznego (socjalizacji, uspołecznienia) obejmować przekształcenia w formach działania, zachowania się ludzi. A można wnikać w wewnętrzne mechanizmy regulacji zachowania i mówić o rozwoju społecznym (socjalizacji, uspołecznieniu) w kontekście zmian psychiki czy osobowości.
Istnieje jeszcze jedna płaszczyzna rozróżnień, mianowicie zmiany zachodzące w człowieku odniesione do ich źródeł. Niektórzy badacze skłonni są rezerwować pojęcie rozwoju społecznego dla zmian zachodzących w człowieku natomiast oddziaływania społeczne, mające doprowadzić do uzyskania tych zmian, chcą nazywać socjalizacją (a w odniesieniu do pewnej szczególnej grupy tych oddziaływań i resocjalizacją).
Termin rozwój społeczny może oznaczać zmiany w zachowaniu albo osobowości, ciąg tych zmian albo ich wynik, same zmiany albo ich przyczyny. Wymienione aspekty zagadnienia charakterystyczne są dla wielu zjawisk psychologicznych, problemy niespecyficzne.